Přijímací řízení pro přijímání žáků ke studiu od 1.9.2009

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči jsou přijímáni dle prospěchu v profilových předmětech na ZŠ. 

Přihlášky přijímáme průběžně až do konce srpna 2009.

Aktuální informace o volných místech na tel. č. 544422814, 544422815, 544422840

Přehled oborů na SOŠ a SOUSaE

Řádné denní studium

Kód Název oboru
2652H/0 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
2651H/02 Elektrikář silnoproud
2356H/01 Obráběč kovů
2352H/01 Nástrojař
2351H/01 Strojní mechanik
2345L/005 Mechanik číslicově řízených strojů
2642L/001 Mechanik silnoproudých zařízení
2345L/001 Mechanik seřizovač
2643L/001 Mechanik elektronik
2641M/002 Elektrotechnika

Nástavbové studium

Kód Název oboru
2641L/506 Provozní elektrotechnika – denní
2641L/506 Provozní elektrotechnika – dálkové
2641L/501 Elektrotechnika – dálkové
Garant: Jan Novák