Podávání přihlášek a přijímací řízení pro školní rok 2010/2011

Termín podávání přihlášek

– na denní studium do 15. března 2010

1. kolo přijímacího řízení

Termín přijímacího řízení je od 22. dubna do 7. května 2010.

2. kolo přijímacího řízení

Druhé, případně další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy dle potřeby.

Přehled oborů, přihláška, podmínky přijetí.