Soutěž pro bastlíře – detektory kovů

Průběh soutěže

  • registrace řešitelů do 28.2.2010
  • výroba detektorů od 1.3. do 21.6.2010
  • jednodenní závěrečný workshop 22.6.2010

Ceny

ceny-soutez-bastliru

Podmínky a pravidla soutěže

  1. Přístroj musí být vlastnoručně vyroben, tzn. že nesmí být zakoupen jako hotový výrobek nebo stavebnice nějaké firmy.
  2. Soutěž bude mít dvě části a bude probíhat takto. Po registraci budou řešitelé mít necelé 4 měsíce na konstrukci svého detektoru. Po té bude následovat jednodenní workshop, kde budou soutěžící prezentovat svoje detektory. Prezentace bude mít dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části si účastník připraví krátkou prezentaci, ve které seznámí komisi UTEE se svým detektorem. Pro praktickou část bude pro soutěžící připraveno území s několika cíli, úkolem bude nalézt v co nejkratším čase co největší počet ukrytých cílů pomocí svého detektoru. Na závěr workshopu bude snažení všech zúčastněných ohodnoceno a vítězové odměněni věcnými cenami. Soutěžit se bude v kategorii SŠ a VŠ.
  3. Řešitelům bude k dispozici laboratoř na Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně. Zde budou mít k dispozici přístroje, základní součástky a případnou konzultaci odborníka.

Ing. Martin Friedl
friedl@feec.vutbr.cz
kontaktní osoba

doc. Ing. Pavel Fiala, PhD.
vedoucí ÚTEE