Studijní vzdělávací zájezd do Nizozemí

12.4. – 16.4.2010

Zájezd kompletně zajišťovala cestovní kancelář:
ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o.
Srbská 53, 612 00 Brno

V pondělí, 12. 4. 2010, brzy ráno jsme spolu s 23 studenty naší školy odjeli na dlouho očekávaný zájezd do Nizozemí. Z učitelů se výletu účastnili – Mgr. Barbora Bednaříková, Mgr. Irena Obručová a Mgr. Jan Váně. Cesta přes Německo do cíle naší cesty Zaandamu nedaleko Amsterdamu trvala přes 14 hodin, ale snad budu hovořit za všechny, když prohlásím, že to stálo za to. Po tak náročné cestě jsme byli vděční za příjemné přivítání v místě ubytování – hotelu Formule 1 – a vytoužený odpočinek

Teprve v pondělí vše začalo naplno. Ráno nás uvítal nádherně prosluněný den, který jsme započali prohlídkou květinového království Keukenhof – světoznámá výstava květin známá také jako „Zahrada Evropy“ (největší květinový park v Nizozemsku a zároveň i v Evropě). V patnáctém století byl tento park součástí hradu Keukenhof a sloužil jako zahrada hraběnce Wittels-bachové, jež bydlela na blízkém zámku Teylingen. Pěstovala zde zeleninu pro svou kuchyni – odtud také jméno „Keukenhof“ (keuke znamená v holandštině kuchyně). V roce 1840 byl park upraven zahradními architekty Zocher & Zonen do obdobné podoby jako se nachází nyní. V roce 1949 byla severní část území poprvé použita k výstavě cibulovitých květin a na podnět tehdejšího starosty městečka Lisse poprvé otevřena pro veřejnost roku 1950. V současné době se park rozkládá na 32 hektarech, pečuje o něj 24 zkušených zahradníků a každoročně zde vykvete 6–7 milionů především cibulovitých květin jako jsou krokusy, narcisy, tulipány, hyacinty, lilie a další – zkrátka až zrak přechází.

Po okouzlení krásou nizozemské flóry nás čekala návštěva lázeňského města a nejkrásnější a nejznámější pláže Severního moře Scheveningen, která leží pouhé 4 kilometry od samotného centra města Haag. Neodolali jsme procházce po mořském pobřeží s dominantou – lázeňským domem Kurhaus – a návštěvě místního mořského akvária See live Center, kde se můžete projít podmořským světem suchou nohou a v němž nejdete nejrůznější mořské živočichy, včetně želv, rejnoků a žraloků (úžasný prosklený průchozí tunel, zkrátka jako potápěči).

Odpoledne nás čekala ještě prohlídka města Den Haag – sídla nizozemské vlády, parlamentu a královny. Samotní obyvatelé Nizozemí praví: „Svět stvořil Bůh, Holandsko však sami Holanďané“. A tak oproti zažitým evropským konvencím holandská vláda a královská rodina nesídlí v hlavním městě Amsterdamu, ale v podstatně menším, avšak o to půvabnějším Haagu, mimo jiné i sídelním městě Mezinárodního soudního dvora. Jeho kouzlo spočívá především v mimořádném soustředění architektonických památek, muzejních expozic, nenásilné kombinaci staré i nejmodernější architektury a zejména množství zeleně a parků, které činí z Haagu nejzelenější město Holandska.

Druhý den zájezdu nás počasí opět mile překvapilo. Zatímco v České republice pršelo, my jsme si opět užívali sluníčka, což je na Nizozemské poměry zvláštnost. Den jsme začali prohlídkou městečka Zaanse Schans – skanzenu holandské vesnice s typickými větrnými mlýny. Rekonstruovaná vesnice Zaanse Schans, která se nachází na břehu řeky Zaan poblíž města Zaanstad je fascinující osada poskytující jedinečný pohled na to, jak vypadala klasická holandská vesnice v 17. a 18. století. Skanzen obsahuje soubor typických zelenobílých dřevěných domů, mlýnů na zpracování obilovin a původních dílen na výrobu dřeváků i sýrů. Netajíme se tím, že návštěva a zhlédnutí zhotovování místních sýrů nás nadchla nejvíce. Neochutnat místní sýrové speciality by byl téměř hřích.

Po příjemně stráveném dopoledni a sýrové svačince následovala procházka kouzelnou rybářskou vesničkou Volendam se starobylou atmosférou, malými rybářskými příbytky v úzkých uličkách a obyvateli, kteří dosud s oblibou nosí dobové kroje. Na hrázi jsem se mohli „pokochat“ pohledem na kotvící lodě a pochutnat si na některé z místních rybích specialit.

V odpoledních hodinách nás však ještě čekala návštěva malebného městečka Naarden. V 17.století bylo toto městečko přebudováno na vodní pevnost ve tvaru šesticípé hvězdy s širokým vodním příkopem, kasematy a šesti bastiony. Naarden je však světově proslulý spíše jako místo posledního odpočinku slavného Čecha a biskupa Jednoty bratrské – Jana Ámose Komenského, který posledních 14 let svého života strávil právě v Nizozemí. Samozřejmě jsme si nenechali ujít návštěvu jemu věnovaného muzea i valonského kostelíku (Waalsekerk), kde je pochován. Komenského památku i význam jeho osobnosti jsme si připomněli také u sochy tohoto učitele národů (od V. Makovského), která stojí vedle kostela Grote Kerk v samotném centru Naardenu.

Aniž bychom to vzhledem k bohatému programu postřehli, čekal nás poslední den našeho zájezdu po krásách Nizozemí. Ten jsme věnovali celodenní prohlídce hlavního města Amsterdamu ležícího na řece Amstel, proslulého kanály, galeriemi s obrazy nejslavnějších mistrů i kosmopolitní atmosférou. Hned dopoledne jsme město prozkoumali z vodní hladiny projížďkou lodí po grachtech.

Pak následovala pěší prohlídka se znamenitým výkladem naší průvodkyně Anikó Dvořákové. Díky tomu, že většina obyvatel se městem pohybuje na kole, nemá Amsterdam znečištěné ovzduší a my jsme mohli při procházce nerušeně poznávat jeho krásy. Navštívili jsme hlavní náměstí, nákupní pěší zónu, obdivovali květinové trhy a zbyl i čas na osobní volno k nákupu místních suvenýrů. Ve večerních hodinách jsme se však museli s Amsterdamem rozloučit, nastoupit do autobusu a odjet zpět do České republiky.

Přestože byl program školního vzdělávacího zájezdu nabitý, podařilo se nám stihnout vše, co jsme chtěli, a studenti byli podle svých slov spokojeni. Zájezd podpořil výuku nejen cizích jazyků, ale rovněž literatury a občanské výchovy. Studenti zhlédli architektonické památky a umělecká díla různých uměleckých slohů, měli možnost je srovnat a udělat si obrázek o historických souvislostech, především díky znamenitému výkladu průvodkyně Anikó Dvořákové. Význam osobnosti Jana Ámose Komenského si mohli studenti oživit i již zmiňovanou návštěvou Naardenu a muzea věnovaného tomuto významnému pedagogovi, filozofovi i literárnímu tvůrci českého původu. Tím, že jsme navštívili město Haag, sídlo mnoha mezinárodních organizací (Mezinárodní soudní dvůr, Stálý rozhodčí soud atd.), jsme měli možnost se studenty diskutovat i na tuto tematiku (průřezová témata: výchova demokratického občana a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech). V městečku Zaanse Schans se mohli žáci ve výrobně sýrů prakticky setkat s procesem zhotovování slavných sýrů a díky ochutnávce zkusit jejich znamenitou a proslulou chuť. Troufám si za všechny říci, že zájezd měl pozitivní vliv nejen na vzdělání studentů i učitelů, ale také na vytvoření přátelských mezilidských vztahů nejen mezi spolužáky, ale také mezi žáky a pedagogy.

Fotogalerie

Za všechny zúčastněné
Mgr. Barbora Bednaříková