Možnost získat vyhlášky č. 50 / 1978 Sb. § 5 pro naše žáky

SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické Brno , Trnkova 113 zajistilo pro své žáky školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50 / 1978 Sb. § 5 ve školícím středisku EŽS Brno, Chudobova 61. 

Termíny školení a přezkoušení

  • 18.5.2010 , 26.5.2010 , 8.6.2010 , 22.6.2010

Poznámka

  • podmínka pro přezkoušení je úspěšné složení MZ nebo ZZ (obor elektro a mech. CNC)
  • lékařské potvrzení o způsobilosti (viz přihláška)
  • doba školení a přezkoušení je 3 hodiny začátek školení v 8.00hodin
  • poplatek za školení a přezkoušení je 100 Kč na osobu

Zájemci se mohou přihlásit buď přímo u p. Bureše (mistr cechu EŽS) tel. 608 846 468 nebo u žáka Václava Mráze ( tř. M3C)

Přihláška ke stažení zde.

zařizuje : Ing. Vítězslav Prokop