Školní soutěž dovednosti žáků strojních oborů

Ve dnech 15.3. – 30.4.2010 se konala, již tradičně, školní soutěž dovednosti, která byla zaměřena na teoretické znalosti a praktické dovednosti strojního a ručního zpracování kovů. Byla rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Žáci mohli dosáhnout maximálně 150 bodů, tj. 50 bodů z teoretické části a 100 bodů z praktické části. Soutěže se zúčastnili žáci 2. ročníku učebních oborů Zámečník, Obráběč kovů, Nástrojař a 3. ročníku studijních oborů Mechanik seřizovač. Tuto soutěž organizovali za teorii Ing. Dana Brančíková, Ing. Eva Kostelníková a Ing. Miroslav Šlais, za praxi pan Petr Pavlík, Stanislav Pazdera, Karel Pytela, Bohuslav Šedivý, Josef Patočka a Jaroslav Kapoun.

Hodnocení I. Skupiny – strojní obrábění (Obráběč kovů, Mechanik seřizovač)

1. místo Kuda Lukáš – OK celkem 121 bodů
2. místo Skládaný Jakub – MS celkem 119 bodů
3. místo Bukal Martin – OK celkem 117 bodů

Hodnocení II. Skupiny – ruční obrábění (Zámečník, Nástrojař)

1. místo Jež Michal – Ná celkem 117 bodů
2. místo Tesař Jiří – Ná celkem 111 bodů
3. místo Šuster Vojtěch – Zá celkem 108 bodů

Tito žáci dostali věcnou cenu, za 1. sportovní taška, za 2. sada nářadí a za 3. psací potřeby a relaxační míček.

Všem blahopřejeme a přejeme další úspěchy.

V Brně dne 26.5.2010 Ing. Dana Brančíková, předsedkyně PK strojní