Adopce zvířat ze ZOO Brno 2010

V letošním roce jsme v adopci zvířat z brněnské ZOO pokračovali. S částkou 10.190,– Kč jsme přispěli na chov ANAKONDY VELKÉ, LEGUÁNA KUBÁNSKÉHO A VLKA ARKTICKÉHO. Adopce se zúčastnili zaměstnanci i žáci školy. Jako poděkování zoologické zahrady jsme získali volný vstup pro 5 tříd a v září se zúčastníme setkání adoptivních rodičů v ZOO Brno. Název naší školy je uveden na adopční tabuli, ve výroční zprávě i na internetových stránkách ZOO Brno.

Mgr. Zdeňka Ottová, koordinátor EVVO