Úspěch naších žáků na soutěži v programování mladých strojařů

Doprovodný program: „Výukové centrum- soutěž v programování mladých strojařů“

image001 Svaz strojírenské technologie – SST spolu s Asociací středních průmyslových škol –ASPS, Technickým týdeníkem, firmou HEIDENHAIN a STROJTOS LIPNÍK, a.s., ve snaze napomoci ještě větší informovanosti mladých lidí a zájemců o strojírenství, uspořádal v průběhu MSV 2009 první ročník doprovodného programu „Výukové centrum – Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů“.

Ve Výukovém centru probíhala soutěž v programování CNC obráběcích strojů pomocí řídicího systému HEIDENHAIN na programovacích stanicích iTNC 530. Soutěž probíhala po dobu tří dnů 15. – 17. 9. 2009 v dopoledním (10:00 – 13:00) a odpoledním bloku (14:00 – 17:00) pod dohledem zkušeného moderátora Ing. Lokoče z HEIDENHAINu. V každém bloku mezi sebou soutěžilo minimálně 9 studentů středních průmyslových škol, přičemž dohromady soutěžilo 72 studentů z následujících 11 ti škol: SOŠ a SOU Brno, SŠ strojírenská a dopravní Frýdek-Místek, SPŠ Hranice, SPŠ Karviná, SPŠ Přerov, SPŠ Uherský Brod, Střední škola technická a automobilní Chomutov, Střední škola technická Jihlava, Střední škola technická Žďár nad Sázavou, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

Před zahájením programování bylo provedeno asi čtvrthodinové školení Ing. Lokočem, při kterém se studenti dozvěděli jakým způsobem, jakými nástroji

a v jakém rozsahu je požadováno vypracování zadané úlohy. Studenti měli na napsání NC programu podle výkresu 90 min. Při zadání úlohy byl kladen důraz na dodržení všech požadovaných technologických operací a řezných podmínek jako při obrábění nízkolegovaných ocelí. První dva dny soutěže se obráběl Cibatool (tzv. umělé dřevo) a třetí den se obráběl dural.

V rámci každého bloku byly vyhodnoceny a oceněny tři práce, nejlepší z nich byla použita při výrobě součásti na vertikálním obráběcím centru VMC 50 STOJTOSu LIPNÍK, a.s. Obrobek si výherce odnesl s sebou. Soutěžící také dostali diplom za první až třetí místo.

Po celkovém zhodnocení jsme došli k závěru, že mezi soutěžícími byly obrovské rozdíly ve znalostech programování.

Vynikajících výsledků dosáhli studenti ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště strojírenského a elektrotechnického, Brno (LUBOŠ PECINA), SPŠ Karviná (JAKUB STUDNICKÝ) a VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí (ZDENĚK JÍLEK).

Tento doprovodný program byl úspěšný, zaujal nejen soutěžící studenty, ale i ostatní návštěvníky, a proto budeme v něm pokračovat i v příštích ročnících MSV a IMT Brno.