Přebor školy – stolní tenis

vyhlašuji třetí ročník turnaje jednotlivců.

místo konání

stoly v atriu naší školy

datum konání

16.9.2010 – lichý čtvrtek, od 8.00 první utkání

přihlášky do turnaje

do 9.00 pondělí 13.9. – čím dříve, tím lépe. Později přihlášení nebudou do turnaje přijati. Z každé třídy se mohou přihlásit maximálně 3 hráči !!!!! Přihláška bude odevzdána na formuláři, který si vyzvednete u tělocvikářů (kabinet.č.30). Hráči si předem zajistí omluvení ze školy nebo odborného výcviku. Každý hráč má vlastní pálku na stolní tenis. Míčky dodá pořadatel.

Hrací systém a rozlosování turnaje bude určeno podle počtu přihlášených. Tento rozpis bude vyvěšen na nástěnce u kabinetu č.30 od rána 15.9., přihlášení hráči se s ním seznámí a budou se podle něj řídit.

Vítězní hráči budou reprezentovat naši školu na středoškolských hrách Brna.

Mgr Jan V Á N Ě

pořadatel turnaje

Ing.Iva Ž Á K O V Á
ředitelka SOŠ a SOUSaE