Adaptační kurz 2010

Ve dnech 18.-20. října absolvovala třída 1.A pod vedením paní učitelky Ireny Obručové a pana učitele Milana Peslara adaptační kurz. Výjezd podpořil sjednocení třídy, upevnil vztahy v kolektivu, žáci se lépe poznali, pomáhali si a zvykli si na sebe, navázali přátelství a pojí je společné zážitky. Lektoři Alice a Jirka měli pro žáky v Jedovnicích připraveny spousty pohybových, venkovních i indoorových aktivit, seznamovacích, týmových a iniciativních her, lanových překážek. Jeden den měli žáci dokonce možnost vyzkoušet reálné lezení po skalách včetně jištění jeden druhého, navštívili přírodní památku Rudické propadání. Kurz měl obecně pozitivní vliv na vytváření dobrých mezilidských vztahů jak ke spolužákům, tak i pedagogům a škole jako celku. Snad se podaří zorganizovat i další adaptační kurzy pro ostatní první ročníky.

Mgr. Irena Obručová