Gaudeamus 2010

Ve dnech 2.11. – 5.11.2010 nav­štívili žáci všech 4. ročníků studijních oborů XVII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2010 na brněnském výstavišti.

V rámci předmětu Úvod do světa práce se seznámili s možnostmi pomaturitního vzdělávání. Na veletrhu byly zastoupeny české a zahraniční univerzity, státní i soukromé vysoké školy a vyšší odborné školy, agentury zajišťující studijní a pracovní pobyty v zahraničí, jazykové školy a státní i soukromé poradenské instituce. Žáci získali písemné i ústní informace o podmínkách přijetí na jednotlivé obory a o studijních programech. Také navštívili přednášky vystavujících škol, které v průběhu veletrhu probíhaly v přednáškových sálech. Z veletrhu si odnesli kromě užitečných informací i podrobný tištěný katalog, rejstřík studijních oborů a katalog vystavujících škol na CD nosiči. Navštívili také doprovodné programy Pojďme si hrát s technikou a Věda pro život.

Teď už našim čtvrťákům zbývá jen maličkost: odmaturovat a správně zvolit obor dalšího studia.