Schůze školního parlamentu

Dne 15.10. 2010 proběhla v učebně P1 schůzka se zástupci školního parlamentu SOŠ a SOU Trnkova. Sešli se zástupci ze tříd 1A, 1B, M1A, 2A, 2B, 2C, M2A, M2B, M2C, M2D, 3A, 3OB, M3A, M3B, M3D, SOŠ3, M4B a SOŠ4. Projednávané body byly zpracovány písemně a předloženy vedení školy. Opodstatněné výhrady či přání žáků začalo vedení ihned projednávat a reagovat na ně. Hned druhý den se dostala k žákům první příjemná novinka. Po pronajmutí čipu mohou každý měsíc na kopírce čerpat na účet školy kopie v hodnotě 50,– Kč. Další body programu jsou v jednání. Racionálním a uskutečnitelným připomínkám se vedení snaží vyjít vstříc.

Zpracovala: Mgr. Irena Obručová, 2.11.2010