Exkurze pro zájemce o stipendijní program firmy Siemens

Dne 29.11.2010 se žáci naší školy, kteří projevili zájem o získání prospěchového stipendia, zúčastnili exkurze do firmy Siemens v Drásově. Vedení této nadnárodní společnosti se rozhodlo podpořit naše studenty prvního, případně druhého ročníku vyplácením prospěchového stipendia po dobu studia na našem SOŠ a SOU a podpořit tímto způsobem zájemce o studium technických oborů.

V první části exkurze jsme získali informace o výrobním programu firmy, prohlédli jsme si jednotlivá pracoviště. Žáci viděli, jak výrobní proces probíhá od počátku až po finální expedici. Také se dozvěděli o možnosti vycestovat pracovně do zahraničí, přičemž je nutno znát alespoň základy komunikace v cizím jazyce. Ve druhé části jsme shlédli prezentaci stipendijního programu s následnou diskusí. Našim žákům byly zodpovězeny všechny dotazy týkající se stipendií a možnosti jejich budoucího uplatnění ve firmě. Nyní už záleží na každém z nich, zda této v dnešní době jistě lákavé nabídky využijí.

Informace o stipendijním programu můžete nalézt na: www.semd.cz (odkaz – pro studenty), případně kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Gallistlovou.

Zpracovala: Mgr. Gallistlová