The Blackboard Jungle

17. prosince 2010 třídy SOŠ 3 a M3B za doprovodu p. uč. Ireny Obručové navštívily divadelní představení v anglickém jazyce

The Blackboard Jungle

na motivy stejnojmenné knihy Evana Huntera Džungle před tabulí. Akční příběh pojednává o zkušenostech mladých pedagogů střední školy, jejich konfliktech se studenty a o snaze dostát závazku vzdělávat, vychovávat a přežít v agresivním prostředí New Yorku.

Představení pro studenty středních škol se uskutečnilo v Sále Břetislava Bakaly v rámci projektu „Anglické Vánoce“ za podpory statutárního města Brna. Hra se žákům SOŠ – SOU líbila, sami konstatovali, že angličtině dobře rozumněli a byli nadšeni moderním pojetím-hudbou, choreografií a celkovým stvárněním perfektně se hodícím jejich věku.

Mgr. Irena Obručová