Maturitní a závěrečné zkoušky – jarní termín 2010-2011

Maturitní zkoušky ve školním roce 2010/11

denního, denního nástavbového a dálkového studia budou zabezpečeny dle vyhlášky 177/2009 Sb., zákona 561/2004 Sb., ve znění zákona č.179/2006 Sb, zákona č.242/2008 Sb, zákona č.49/2009 Sb. a vyhlášky č. 274/2010 Sb.

TŘÍDA Uzavření klasifikace Pedagogi. rada Vydání vysvědčení Studijní volno Praktická zkouška Ústní zkouška Maturitnízkouška dle JZS Vydání mat. vysv.
M4.A 22.4.2011 27.4.2011 2.5.2011 6.5.-12.5. 3.5.-4.5. 13.5–17.5.2011 30.5.-7.6.2011 do 20.6.
M4.B 15.4.2011 20.4.2011 26.4.2011 2.5.-6.5. 27.4.-29.4. 9.5.-12.5.2011 30.5.-7.6.2011 do 20.6.
M4.C 15.4.2011 20.4.2011 26.4.2011 29.4.-5.5. 27.4.-28.4. 6.5.-12.5.2011 30.5.-7.6.2011 do 20.6
M4.D 29.4.2011 3.5.2011 6.5.2011 12.5.-18.5. 9.5.-11.5. 19.5.-23.5.2011 30.5.-7.6.2011 do 20.6.
TŘÍDA Uzavření klasifikace Pedagog. rada Vydání vysvědčení Studijní volno Praktická zkouška z odb. předmětů Ústní zkouška Maturitní zkouška dle JZS Vydání mat. vysv.
SOŠ 4 27.4.2011 2.5.2011 5.5.2011 9.5.-13.5. 6.5.2011 16.5.-18.5.2011 30.5.-7.6.2011 do 20.6.
N 2 2.5.2011 5.5.2011 10.5.2011 12.5.-18.5. 11.5.2011 19.5.-23.5.2011 30.5.-7.6.2011 do 20.6.
DEPE 3 2.5.2011 5.5.2011 10.5.2011 17.5.-23.5. 16.5.2011 24.5.-27.5.2011 30.5.-7.6.2011 do 20.6.
DPT 3 2.5.2011 5.5.2011 10.5.2011 17.5.-23.5. 16.5.2011 24.5.-26.5.2011 30.5.-7.6.2011 do 20.6.
Zkouška odb. způsob. vyhl. č.50/78 Sb. Termín konání dle dohody s VUOV

Závěrečné zkoušky ve šk.roce 2010/11

budou zabezpečeny dle vyhl. 47/2005 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích.

Třída Obor Uzavření klasifikace Pedagogická rada Vydání vysvědčení Písemná zkouška Praktická zkouška Studijní volno Ústní zkouška Vydání VL
ZA E 6.6.2011 8.6.2011 13.6.2011 14.6. 16.6.-17.6. 20.-23.6 24.6. 24.6.2011
  EM 6.6.2011 8.6.2011 13.6.2011 14.6. 16.6. 20.-23.6 24.6. 24.6.2011
ZB SM 6.6.2011 8.6.2011 13.6.2011 14.6. 15.6.-17.6. 20.-23.6. 24.6. 24.6.2011
  N 6.6.2011 8.6.2011 13.6.2011 14.6. 16.6.-17.6. 20.-23.6 24.6. 24.6.2011
  Ob 6.6.2011 8.6.2011 13.6.2011 14.6. 17.6. 20.-23.6. 24.6. 24.6.2011
3.A E 2.6.2011 6.6.2011 9.6.2011 10.6. 13.6.-15.6. 16.-21.6. 22.-23.6. 23.6.2011
  Zám 2.6.2011 6.6.2011 9.6.2011 10.6. 13.6.-15.6. 16.-21.6. 22.-23.6. 23.6.2011
3.B Mez 2.6.2011 6.6.2011 9.6.2011 10.6. 14.6.-15.6. 16.-21.6. 22.-23.6. 23.6.2011
  Zám 2.6.2011 6.6.2011 9.6.2011 10.6. 13.6.-15.6. 16.-21.6. 22.-23.6. 23.6.2011
3.OB Ob 2.6.2011 6.6.2011 9.6.2011 10.6. 13.6.-15.6. 16.-21.6 22.-23.6. 23.6.2011
  N 2.6.2011 6.6.2011 9.6.2011 10.6. 13.6.-14.6. 16.-21.6. 22.-23.6. 23.6.2011

V Brně dne : 21.12.2010

Zpracoval:
Ing.Krška Karel ZŘTV

Ing.Moliš Roman ZŘTV

Schválila:
Ing.Iva Žáková
ředitelka SOŠ a SOU