Projekt naší školy v rámci ESF, EU, MŠMT

hkavicka-projekt

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Subjekt projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113

ZOZEI – informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo výzvy: 03
Název výzvy: Jihomoravský kraj – Výzva č.3 pro GP – oblast podpory 1.1
Typ projektu: grantový
Kód prioritního tématu: 72
Název priorit­ního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Typ území: Město

Projekt

Název projektu: Za odbornými znalostmi evropsky a interaktivně
Zkrácený název projektu: ZOZEI
Název projektu anglicky: For the expertise of European and interactively
Datum zahájení projektu: 01.04.2011 Datum ukončení projektu: 30.06.2012

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na implementaci a inovaci ŠVP pro obory Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač. Projektem budou vytvořeny nové studijní návody a příručky pro žáky školy a pedagogy. Zkvalitnění výukových procesů (formou e-learningu, projektového vyučování) bude ověřeno zavedením do výuky spolu s novým volitelným předmětem Odborný cizí jazyk. Realizací projektu budou propojeny mezipředmětové vazby tak, aby žáci získali komplexní pohled na vyučované předměty a zvýšila se jejich odborná připravenost pro trh práce. Úspěšnost realizace projektu bude podporována i nezbytnou moderní ICT technikou.

ZOZEI – ukončení projektu

Implementace a inovace ŠVP na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti strojírenském a elektrotechnickém, Brno, Trnkova 113

Na základě smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.02 Zvy­šování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, byl na naší škole realizován projekt, jehož cílem je implementace a inovace ŠVP pro obory Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač.

Byly vytvářeny nové studijní návody a příručky pro žáky školy a pedagogy. Zkvalitnění výukových procesů (formou e-learningu, projektového vyučování) bylo postupně ověřováno zavedením do výuky spolu s novým volitelným předmětem Odborný cizí jazyk. Realizací projektu byly propojeny mezipředmětové vazby tak, aby žáci získali komplexní pohled na vyučované předměty a zvýšila se jejich odborná připravenost pro trh práce.

Úspěšnost realizace projektu byla podporována i nově pořízenou nezbytnou moderní ICT technikou.

Žáci i pedagogové velmi dobře hodnotí, že v rámci projektu vznikly studijní texty a pracovní listy, které představují výraznou pomoc pro domácí přípravu a vlastní výuku ve škole. Vytvořené studijní materiály přestavují pokrok ve výuce. Nové vybavení odborných učeben (nástěnné obrazy, měřící technika, odborná literatura) jsou také výrazným přínosem pro výuku. Žáci i pedagogové velmi dobře hodnotí, že v rámci projektu vznikly webové stránky včetně e-learningové struktury. Na stránkách lze najít výukové materiály k jednotlivým předmětům zpracované interaktivní formou. Kromě klasického obsahu jsou na těchto stránkách vloženy videa z YouTube, žáci mají možnost přidávat komentáře k jednotlivým tématům a tím přispívat ke zlepšení obsahu nebo si stránku přidat do Facebooku přes Flike. Obsah stránek lze i snadno vytisknout díky integrovaným šablonám.

Název projektu: Za odbornými znalostmi evropsky a interaktivně
Zkrácený název projektu: ZOZEI
Název projektu anglicky: For the expertise of European and interactively
Datum zahájení projektu: 01.04.2011
Datum ukončení projektu: 30.06.2012
Číslo smlouvy: CZ.1.07/1.1.02/03­.0018