1. 4. 2011 zahájen projekt ,,Za odbornými znalostmi evropsky a interaktivně (ZOZEI),,

projekt

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Subjekt projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo výzvy: 03
Název výzvy: Jihomoravský kraj – Výzva č.3 pro GP – oblast podpory 1.1
Typ projektu: grantový
Kód prioritního tématu: 72  
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání
a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu
základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé
zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace
a znalostní ekonomiku
Typ území: Město

Projekt

Název projektu: Za odbornými znalostmi evropsky a interaktivně
Zkrácený název projektu: ZOZEI
Název projektu anglicky: For the expertise of European and interactively
Datum Datum
zahájení projektu: 01.04.2011 ukončení projektu: 30.06.2012

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na implementaci a inovaci ŠVP pro obory Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač. Projektem budou vytvořeny nové studijní návody a příručky pro žáky školy a pedagogy. Zkvalitnění výukových procesů (formou e-learningu, projektového vyučování) bude ověřeno zavedením do výuky spolu s novým volitelným předmětem Odborný cizí jazyk. Realizací projektu budou propojeny mezipředmětové vazby tak, aby žáci získali komplexní pohled na vyučované předměty a zvýšila se jejich odborná připravenost pro trh práce. Úspěšnost realizace projektu bude podporována i nezbytnou moderní ICT technikou.