Vzdělávací program v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání

Vzdělávací program v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání Úřadu práce Brno-město

Ve druhé polovině měsíce března všichni žáci posledních ročníků učebních a studijních oborů denního studia navštívili v rámci výuky předmětu Úvod do světa práce Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce na Palackého třídě v Brně-Králově Poli. Získali zde informace potřebné pro svůj další profesní život. Týkaly se činnosti ÚP, jeho struktury, dozvěděli se o aktuální situaci na trhu práce v našem regionu. Žáci byli informováni o tom, jak se zachovat v případě nezaměstnanosti, jak se zaregistrovat na Úřadu práce. Zároveň také zjistili, jak aktivním způsobem práci hledat a být úspěšný při přijímacím pohovoru.

V Brně dne 1.4.2011 Mgr. Dagmar Gallistlová, výchovná poradkyně