Odeslání rozhodnutí poštou – 1.termín Nástavbového denního a dálkového studia zakončeného maturitní zkouškou