Odeslání rozhodnutí poštou – Zkrácené studium denní a dálkové