Osobní převzetí rozhodnutí – 1.termín Nástavbového denního a dálkového studia zakončeného maturitní zkouškou