Školní soutěž dovednosti žáků strojních oborů

Ve dnech 16.3. – 30.4.2011 se konala, již tradičně, školní soutěž dovednosti, která byla zaměřena na teoretické znalosti a praktické dovednosti strojního a ručního zpracování kovů. Byla rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Žáci mohli dosáhnout maximálně 200 bodů, tj. 100 bodů z teoretické části a 100 bodů z praktické části. Soutěže se zúčastnili žáci 2. ročníku učebních oborů Strojní mechanik, Obráběč kovů, Nástrojař a 3. ročníku studijních oborů Mechanik seřizovač. Tuto soutěž organizovali za teorii Ing. Dana Brančíková, za praxi pan Petr Pavlík, Stanislav Pazdera, Karel Pytela a Jaroslav Kapoun.

Hodnocení I. Skupiny – strojní obrábění (Obráběč kovů, Mechanik seřizovač)

1. místo Tomáš Poláček – MS celkem 139 bodů
2. místo Kristýna Seidlová – MS celkem 132,5 bodů
3. místo Lukáš Fiala – OK celkem 130,5 bodů

Hodnocení II. Skupiny – ruční obrábění (Strojní mechanik, Nástrojař)

1. místo Vojtěch Sedlák – SM celkem 160 bodů
2. místo Lubomír Křešťák – Ná celkem 159 bodů
3. místo Ivo Smolka – SM celkem 119,5 bodů

Tito žáci dostali věcnou cenu, za 1. sportovní tašku, za 2. sadu nářadí a za 3. psací soupravu.

Všem blahopřejeme a přejeme další úspěchy.

V Brně dne 27.4.2011 Ing. Dana Brančíková, předsedkyně PK strojní