Zveřejnění výsledků – 2.termín Nástavbového denního a dálkového studia zakončeného maturitní zkouškou