Jednotné zkušební schéma společné části MZ pro podzimní zk. období ve šk. roce 2010/2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje časový rozvrh pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2011. * Č. j. 24 075/2011–23

Vyhlášení časového rozvrhu konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky na základě §2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.