Elektronická žákovská knížka

Naše škola rozbíhá ve zkušebním provozu systém elektronické žákovské knížky. Bližší informace na třídních schůzkách prvních studijních ročníkiů 5. 10. 2011.