Závěrečné zkoušky – opravný a náhradní termín prosinec 2011

Obor Písemná zkouška
26–51-H/003 5.12.2011 7.30 hod.
26–51-H/02 5.12.2011 7.30 hod.
Elektrikář – silnoproud 5.12.2011 7.30 hod.

Ke zkoušce je nutné přihlásit se písemně ředitelce školy.

Sraz uchazečů vždy 15 min.před stanoveným začátkem u vrátnice školy.

Dne 22.9.2011
Zpracoval: Ing.Krška Karel

ZŘTV 

Ing.Iva Žáková

ředitelka SOŠ a SOU