Společnost AXIMA podporuje vzdělání a odbornou kvalifikaci žáků

AXIMA, spol. s r. o. poskytla SOS a SOU strojírenskému a elektrotechnickému pro účely praktické výuky a výcviku výrobky, které distribuuje, s cílem umožnit žákům přenést teoretické znalosti do praxe, a tím se podílet na zvýšení jejich odborné kvalifikace. Dodávka obsahuje stykače, jističe, motorové spouštěče, frekvenční měniče pro účely laboratorního měření. V odborném výcviku tak budou žáci schopni zapojovat spínací přístroje na panelech dle učebních schémat. V další fázi pro ně v našich prostorách připravíme modelové pracoviště s využitím snímačů obrazu.

Společnost AXIMA sídlí v Brně, provozuje pobočky ve Svitavách a Jihlavě, dceřinou společnost na Slovensku. Působí v oboru elektrotechnického průmyslu od roku 1991, ale její kořeny sahají ještě hlouběji do historie, její majitelé začínali budovat svou kariéru ve Výzkumném a vývojovém ústavu elektrických přístrojů a rozváděčů. Po roce 1989 založili společnost AXIMA, která se zpočátku zaměřovala pouze na projekční činnost, záhy se však začaly profilovat další silné aktivity. V současné době je společnost rozdělena do 3 úseků, které se zabývají odlišnými aktivitami, ale vzájemně spolupracují. Jedná se o distribuci elektrotechnického materiálu světových výrobců a značek a vývoj, konstrukci a výrobu napájecích zdrojů pro průmyslové použití, a v neposlední řadě činnosti Procesní automatizace. Díky intenzivnímu rozvoji těchto aktivit si společnost AXIMA získala pevné postavení mezi dodavateli elektrotechnického materiálu určeného výrobcům strojů, rozváděčů, měřící a regulační techniky, pro údržby technologií a budov. Pod hlavičkou Velkoobchodu poskytujeme svým zákazníkům ucelené dodávky elektromateriálu, kompletní dodávky rozváděčů a technologií včetně softwarového vybavení a současně nabízíme širokou škálu standardních i zakázkových průmyslových napájecích zdrojů a nabíječů baterií.