Školní knihovna

Ve druhém patře budovy Domova mládeže je všem žákům i pedagogům nově k dispozici dobře vybavená školní knihovna se studovnou a redakcí Školního zpravodaje i časopisu Kaktus.

Knihovní fond tvoří jak beletrie (tituly odpovídají požadavkům státní maturitní zkoušky), tak i naučná literatura, učebnice a odborné časopisy. Součástí knihovního fondu jsou též audiovizuální materiály, které neodmyslitelně patří k výuce nejen cizích jazyků. Ve studovně je k dispozici prezenčně řada příruček, encyklopedií a slovníků naučných i jazykových, svou náročností pokrývající celé věkové spektrum studentů. Knihovní řád nové školní knihovny je přístupný na webových stránkách školy.

Provozní doba knihovny:

Každé úterý a čtvrtek: 11:15 – 12:00 (PhDr. Barbora Bednaříková)

Denně v odpoledních hodinách prostřednictvím vychovatelů DM.

Dle předchozí domluvy také v individuálních termínech.

Kontakty

PhDr. Barbora Bednaříková – bednarikovab@sos-soubrno.cz

Petr Bartošek – vedoucí vychovatel – bartosek@sos-soubrno.cz