Světluška

Jako každoročně, tak i letos, se naše škola účastnila charitativní akce Světluška. Proběhl již 9. ročník, a jsme pyšní na to, že se nám dostalo písemného poděkování za účast od organizátorů sbírky v čele s paní Anetou Langerovou. Díky patří především žákům třídy M3A, kterým se podařilo v ulicích Brna vybrat opravdu krásnou částku, která převyšovala 10 000 Kč.Tato suma je určena k nakoupení speciálních pomůcek – například digitálních zvětšovacích lup, „mluvících počítačů“, přispějeme i na osobní asistenci případně vodící psy pro zrakově postižené děti. Mgr. Eva Kapralová

svetluska