Upozornění pro strávníky!

Oznamujeme všem strávníků, že od 1. 1. 2012 bude původní cena 28,– Kč za oběd a večeři navýšena o 2,– Kč.

To znamená, že celková částka za oběd a večeři bude činit 30,– Kč.

K navýšení ceny u dodavatele stravování OU a PŠ Brno, Lomená 44, došlo z důvodu zvýšení ceny energie a DPH.