Pozdrav ze zasněžené Pece

Účastníci lyžařského výcviku v pondělí ráno