Studijní vzdělávací zájezd do Vídně

V pondělí, 19. 12. 2011 jsme spolu s 42 studenty naší školy odjeli na jednodenní zájezd do předvánoční Vídně. Školní vzdělávací zájezd proběhl bez sebemenších komplikací. Program zájezdu koncipovaný jako návštěva pamětihodností (např. barokní zámek Schönbrunn, katedrála sv. Štěpána či novogotická budova radnice) i vánočních trhů byl dodržen a studenti podle svých slov spokojeni. Zájezd podpořil výuku nejen cizích jazyků, ale rovněž literatury a občanské výchovy. Studenti zhlédli architektonické památky a umělecká díla různých uměleckých slohů, měli možnost je srovnat a udělat si obrázek o historických souvislostech, především díky znamenitému výkladu průvodkyně paní Dvořákové. Zájezd měl pozitivní vliv nejen na vzdělání studentů, ale také na vytváření dobrých mezilidských vztahů jak ke spolužákům, tak i učitelům a škole jako celku. Co se týče samotného zájezdu, program byl sice časově náročný, ale vše se dalo zvládnout a hlavně se studentům líbil. Navíc kouzlo předvánoční Vídně bylo podpořeno krásným počasím, ve které jsme ani nedoufali. Celkově bych zájezdu nic nevytkla a služeb cestovní kanceláře ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o. budu ráda jako organizátorka zahraničních zájezdů na naší škole dále využívat. Za všechny zúčastněné

PhDr. Barbora Bednaříková