Sůl není nad zlato!

Takový název měl projekt, kterého se zúčastnilo několik tříd různých brněnských středních škol a mezi nimi i třída M1B ze SOŠ a SOU Trnkova. Jeho autorkou je studentka Lékařské fakulty MU v Brně Blanka Rulfová, která jeho výsledky využije ve své diplomové práci.

Projekt se skládal ze tří částí. V prosinci žáci vyplnili anonymní dotazníky o soli. Odpovídali na otázky, které se týkaly jejího původu, získávání, vlivu na lidský organismus, chemických vlastností, výskyt v potravinách a asi největší problém byl vzpomenout si, co všechno kluci snědli během předchozího dne.

Druhá část byl samotný projekt a proběhl týden po vyplňování dotazníků. Na tento den si slečna Rulfová pozvala dalších 9 studentek Lékařské fakulty, které jí pomohly projekt zorganizovat. Skládal se z pěti stanovišť, mezi kterými žáci kolovali ve čtyřčlenných skupinkách. První stanoviště se věnovalo historii soli a jejímu využití v dávných dobách. Na druhém stanovišti museli žáci nejprve správně přiřadit orgány k lidskému tělu a po té se dozvěděli, jak tyto orgány reagují na zvýšený příjem soli v potravě a které nemoci může sůl způsobit. Při příchodu na třetí stanoviště bylo opět potřeba vzpomenout si, co jsme jedli den před tím a pomocí kartiček s nabídkou potravin sestavit jídelníček. Na kartičkách byl připsán obsah soli, takže si žáci snadno dopočítali, kolik soli zkonzumovali za jeden den a se studentkami probrali, zda je toto množství v pořádku, nebo ne. Na čtvrtém stanovišti (viz. foto) ležela spousta prázdných obalů od potravin. Úkolem bylo seznámit se s tabulkou nutričních hodnot a naučit se vyčíst z ní důležité informace. Na posledním stanovišti žáci využili veškeré nabité informace k vyluštění tajenky: „Solte s mírou!“

Poslední, třetí část projektu proběhla v únoru. Šlo opět o vyplnění dotazníku a to stejného dotazníku jako v prosinci. Předpokládá se, že tentokrát bude v dotaznících více správných odpovědí než při prvním vyplňování. Jestli tomu tak opravdu je, to se dozvíme až z diplomové práce slečny Rulfové.
Mgr. Lucie Zimová