Třídní schůzky maturujících ročníků

Vedení školy rozhodlo, že třídní schůzky maturujících ročníků se budou konat v dřívějším termínu, a to:

14. března 2012 od 15.00 hod. do 16.00 hod.

V době konání tř.schůzek budou ve škole přítomni všichni učitelé, kteří v těchto třídách vyučují.

  • M4.A – uč.č. 27
  • M4.B – uč.č. 29
  • M4.C – uč.č. 31
  • M4.D – uč.č. 33
  • N2 – uč.č. 128
  • SOŠ4 – uč.č. 132

1.3.2012
Ing.Karel Krška
zástupce ředitelky školy