2.kolo přijímacího řízení do 1.ročníku vzdělávání ve školním roce 2012/2013 – řádné denní studium

2. kolo přijímacího řízení vyhlášeno ředitelkou školy dne 19. dubna 2012.

Dle § 60 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. – školský zákon v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy pro školní rok 2012/2013

2.kolo přijímacího řízení.

Kód a název oboru Způsob ukončení studia Přijímací řízení Počet volných míst
26–41-M/01 Elektrotechnika
Zaměření Informační technologie
-„- Automatizace
-„- Elektroenergetika
maturita bez přijímacích zkoušek 6
26–41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Zaměření Digitální řízení
-„- Elektroenergetika
-„- Inteligentní a komfortní elektroinstalace
maturita bez přijímacích zkoušek 15
23–45-L/001 Mechanik seřizovač
Zaměření Mechatronika
-„- Programování a obsluha CNC strojů
maturita bez přijímacích zkoušek 12
23–44-L/01 Mechanik strojů a zařízení programování a servis CNC strojů maturita bez přijímacích zkoušek 16
26–52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje výuční list bez přijímacích zkoušek 4
23–56-H/01 Obráběč kovů výuční list bez přijímacích zkoušek 11
23–51-H/01 Strojní mechanik výuční list bez přijímacích zkoušek 20
23–52-H/01 Nástrojař výuční list bez přijímacích zkoušek 17

Přijímací zkoušky se NEKONAJÍ, žáci budou přijímáni podle následujících kritérií :

  • Podmínkou přijetí je předložení potvrzení o zdravotní způsobilosti pro studium ve zvoleném oboru na přihlášce nebo v příloze přihlášky.

a) podle znalostí z předchozího vzdělávání – hodnocen bude průměrný prospěch, který se vypočítá z průměrného prospěchu z předmětů Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika a Fyzika dosaženého v prvním pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky, ve druhém pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (P), tj. průměrný prospěch ze tří průměrných prospěchů ze 4 známek, zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Počet bodů za prospěch (PB) se vypočítá podle vzorce: PB=100-(P x 10) Maximální počet bodů získaných za prospěch z předchozího vzdělávání je 90.

b) podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – bude hodnoceno umístění uchazeče v olympiádách z Českého jazyk, Cizího jazyka, Matematiky a Fyziky. Počet bodů za umístění bude přidělován následovně:

  1. místo okresního kola 5 bodů
  2. místo okresního kola 3 body
  3. místo okresního kola 1 bod

Maximálně je však možné získat za hodnocení umístění v olympiádách 10bodů. Doklad o umístění v olympiádách předloží uchazeč nejpozději 9.5.2012 konání druhého kola přijímacího řízení.

Uchazeč může získat v přijímacím řízení celkem maximálně 100 bodů. Ve druhém kole bude přijat výše uvedený počet uchazečů, kteří nejlépe vyhoví přijímacím kritériím, tj. získají nejvíce bodů.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou kritéria v tomto pořadí:
1.Lepší průměrný prospěch z předmětů Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika a Fyzika na vysvědčení prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky.
2.Lepší průměrný prospěch z předmětů Český jazyk a Matematika na vysvědčení prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky.
3. Lepší známka z předmětu Matematika na vysvědčení prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky.

Přihlášky do uvedených oborů je možné doručit osobně na sekretariát ředitelky školy nebo poštou /rozhodující je datum poštovního razítka/
nejpozději do dne: 9.5.2012

Přijímací řízení proběhne dne: 10.5.2012

Výsledky 2.kola budou zveřejněny bez zbytečného odkladu na webových stránkách školy a v tištěné formě ve vestibulu školy.

V případě nenaplnění volných míst v uvedených oborech v 2.kole přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy 3.kolo a další.