Hodina Českého jazyka v Moravské zemské knihovně

Dne 17. dubna 2012 jsme navštívili s naší vyučující Mgr. Gallistlovou v hodině Českého jazyka a literatury Moravskou zemskou knihovnu. Moravská zemská knihovna se nachází v Brně na Kounicově ulici. Z úvodní prezentace jsme se dozvěděli, že má ve svých sbírkách přes 4 miliony knih a že patří mezi nejmodernější stavby v Evropě. Je druhou největší knihovnou v České republice. Budova má 6 pater, ve kterých se nachází sály, studovny (technická, přírodovědná, humanitní a cizojazyčná) a půjčovny. V přízemí je kavárna. V knihovně jsou všechny výtisky knih vydaných u nás. Všechny Některé knihy mě zaujaly, a tak jsem si je prohlédl. V průběhu studia se do knihovny určitě vrátím už proto, že je tam oddělení doporučené četby k maturitě.

HORKÝ SLÁVEK, třída M1B.