M.R.K.E.V

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy neboli M.R.K.E.V. je název celorepublikového projektu, který je realizován od roku 2001. Jeho cílem je vytváření funkčních regionálních systémů školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a realizace školních programů EVVO.

V současné době je v síti M.R.K.E.V. zapojeno 733 základních a středních škol ze všech 14 krajů ČR.