Jaderná maturita 2012

Ve dnech 23. 5. – 25. 5. 2012 se v Jaderné elektrárně Dukovany uskutečnil letošní ročník Jaderné maturity. Stáž je určená technicky nadaným studentům, kteří mají zájem o problematiku jaderné energetiky. Účastní se jí partnerské školy Skupiny ČEZ a přidružené školy. I v letošním školním roce jsme díky navázané spolupráci mohli využít nabídky k účasti našich žáků na tomto projektu. Společně s dalšími studenty z technicky zaměřených škol z Brna, Sokolnic, Třebíče, Jihlavy, Znojma se stáže zúčastnili také dva naši studenti ze třídy M 3 A Tomáš Rušikvas a Matěj Suchý.

V průběhu tří dnů jsme absolvovali přednášky, které nám měly nastínit princip výroby elektrické energie v elektrárně Dukovany a pomoci pochopit, jak celý tento komplex funguje. Součástí programu byly rovněž exkurze po areálu EDU, v rámci kterých jsme navštívili např. strojovnu, sklad vyhořelého paliva a protiatomový kryt. Jedním z vrcholů programu byla možnost navštívit trenažér, který slouží jako tréninková místnost pro budoucí operátory reaktoru. Do všech těchto prostor se běžně nikdo mimo zaměstnanců elektrárny nedostane. V pátek dopoledne proběhla zajímavá přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové s následující diskusí, v níž jsme se dozvěděli informace o zabezpečení jaderných elektráren.

Závěr pak patřil vyhodnocení stáže, kdy na řadu přišel vědomostní test, jehož vítěz se stal Králem Jaderné maturity, a kreativní soutěž. Ve vědomostním testu byl velmi úspěšný Tomáš Rušikvas, který mezi všemi zúčastněnými studenty obsadil druhé místo, a stal se tak stříbrným Králem Jaderné maturity.

V Brně dne 28. 5. 2012
Mgr. Dagmar Gallistlová, výchovná poradkyně