Zahájení školního roku 2012-13

Školní rok 2012–2013 bude zahájen v pondělí 3. září 2012 podle následujícího harmonogramu:

I.ročníky/učební i maturitní obory včetně denní nástavba a zkráceného studia denního 08.00 hod.
II.ročníky/učební i maturitní obory/ 10.00 hod.
III.ročníky/učební i maturitní obory/ 11.00 hod.
IV.ročníky/ma­turitní obory/ + N2 11.00 hod.
Dálkové studium/první ročníky/ 14.30 hod.

Výuka dálkového studia ve třídách DPET2, DEPE3 a DPT3 začíná 3.9.2012 ve 14.30 hod.

Rozdělení žáků do tříd a čísla učeben, ve kterých zahájení šk.roku proběhne bude 3.9.2012 vyvěšeno ve vestibulu školy.

13.6.2012

Ing.Krška Karel
zástupce ředitelky školy