Změna ředitele školy a změna názvu školy

Na základě jmenovacího dekretu s účinností od 1. 8. 2012 byl jmenován na pracovní místo ředitele Ing. Roman Moliš.

Na základě dodatku ke zřizovací listině se mění název příspěvkové organizace (školy) na Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113. Tento doddatek zřizovací listiny nabývá účinnost dnem 1. 9. 2012.