Vzdálená laboratoř elektrotechniky

Dne 6. 11. 2012 navštívili žáci tříd M4.A a N2 v rámci projektu Vzdálená laboratoř Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Kolejní 4 (UTEE FEKT). Tyto návštěvy po domluvě s Ing. Kubáskem, PhD. plánujeme dvakrát ročně již třetí rok. Po příchodu na VUT se žáci rozdělili na dvě části. Jedna část prováděla praktické měření v prostorech Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky . Byly vybrány takové praktické úlohy, které odpovídají učivu probíranému v předmětu Elektrická měření na naší škole, např. Ověření přesnosti měřicího přístroje, Měření odporů malých hodnot, Měření parametrů cívky wattmetrem, a dále takové úlohy, na které není na naší škole potřebné vybavení, např. Stínění střídavého magnetického pole, Měření napětí neharmonických signálů, Měření statické hysterezní smyčky.

Druhá část žáků se zúčastnila zajímavé přednášky Ing. Kubáska, PhD. s názvem „Výroba a užití elektrické energie v podmínkách dnešní společnosti“. Žáci získali informace o významu spotřeby energie na kvalitu života, o ekologických zdrojích energie, o budoucím vývoji spotřeby elektrické energie a také o možnostech její úspory. Závěr přednášky byl doplněn soutěží, několik žáků získalo za svoje dovednosti flashdisk. Asi po 90 minutách si obě skupiny vyměnily místa.

Cílem projektu „Vzdálená laboratoř elektrotechniky“ je, aby se žáci aktivně zapojili do řešení připravených praktických úloh, zafixovali si procvičované principy a současně se seznámili s akademickým prostředím. Projekt podporuje motivaci žáků ke studiu technických oborů, obzvlášť se zaměřením na elektrotechniku.

V Brně dne: 14. 11. 2012
Vypracovali:
Ing. Roman Moliš

Ing. Lenka Raputová