Úspěch našeho žáka v celostátní přehlídce odborných dovedností České ručičky.

V pátek dne 22. března 2013 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže odborných dovedností KOVO Junior 2013. Tato soutěž byla realizována v rámci soutěže České ručičky, jejímž vyhlašovatelem je Jihomoravský kraj.

  • Vítězem se stal Václav Dočekal ze Střední školy strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113.
  • Druhé místo obsadil Václav Krajíček ze Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice.
  • Třetí místo získal Michael Hanuš ze Střední školy technické Opava.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v sále zastupitelstva Jihomoravského kraje a zúčastnila se jej řada významných hostů, partnerů i odborníků, v jejichž projevech se odrážela přání a naděje mít ještě více takto připravených studentů.

I my jsme hrdí na to, že právě naše škola opět prokázala vysokou konkurenceschopnost v kvalitě výuky ve špičkových studijních technických oborech.

Při této příležitosti je nutné připomenout nejen význam kvalitní odborné přípravy na SŠSE v Brně, ale poděkování patří i rodičům za zodpovědnou výchovu a příznivé rodinné prostředí. Soutěžící, kteří obsadili první tři místa získali finanční i věcné ceny. Václav Dočekal, který se umístil na prvním místě, navíc získal pozvánku na slavnostní závěrečný galavečer, kterého se účastní organizátoři soutěže, partneři i odborníci.

Děkujeme a přejeme Vaškovi hodně dalších úspěchů ve studiu i v životě.

Text zprávy, který naleznete na http://www.novinky.cz/…-neboji.html