Třídní schůzky s rodiči žáků prvních ročníků

Dne 2. 10. 2013 v 15.00 hod. se konají mimořádné třídní schůzky s rodiči žáků prvních ročníků.

M1.A uč.č. 33
M1.B uč.č. 31
1.A uč.č. 29
1.B uč.č. 27
1.C uč.č. 134

V době konání třídních schůzek budou ve škole přítomni všichni učitelé, kteří v daných třídách vyučují a výchovné poradkyně.

V Brně 19. 9. 2013

Všechny rodiče srdečně zve vedení školy.