Třídní schůzky 13.11. 2013– časový plán a rozmístění tříd.

Učebna: 15.00 hod. 16.10 hod.
33 Z.A N2
31 Z.B 3.A
29 Z.C 3.B
27 1.A 3.C
134 1.B M3.A
132 1.C M3.B
128 M1.A M4.A
208 M1.B -----
206 N1 -----
204 2.A -----
202 2.B -----
302 2.C -----
304 M2.A -----
127 Informace učitelů odborného výcviku

21.10. 2013

Ing. Krška Karel
zástupce ředitele pro TV