Prezentace zástupkyně ČEZu

Dne 14. ledna 2014 navštívila naši školu paní Petra Lázničková z firmy ČEZ. Seznámila naše studenty s aktivitami, kterými skupina ČEZ podporuje nadané studenty středních a vysokých škol. Především žáky informovala o projektu Jaderná maturita, jehož se letos na jaře dva žáci třídy M 3A zúčastní. Paní Lázničková za doprovodu ředitele školy, Ing. Romana Moliše, zhlédla výstavu Fyzika hravě. Zde Ing. Prokop předvedl zajímavé fyzikální pokusy. Doufáme, že se spolupráce školy a skupiny ČEZ bude nadále rozšiřovat ať už účastí zástupkyně firmy na našem dnu otevřených dveří nebo účastí na společných projektech.

V Brně dne 17.1.2014

Mgr. Dagmar Gallistlová
výchovná poradkyně