Interaktivní výstava Naše cesta

4. června se třída N1 v doprovodu třídní učitelky zúčastnila výstavy Naše cesta. Interaktivní výstava je jednou z aktivit projektu Chodicilide.cz, který usiluje o změnu postoje veřejnosti k lidem se zdravotním postižením. Žáci se podívali například do speciálně upraveného bytu, seznámili se s různými nástroji, pomůckami a přístupy, které lidé s postižením používají.

Na vlastní kůži si mohli vyzkoušet manipulaci s ortopedickým vozíkem, orientaci na ulici bez kontroly zrakem, hmatovou dráhu nebo pocity člověka, který neslyší zvuky kolem sebe, vyzkoušeli sporty, hry i různé každodenní činnosti z pohledu člověka s omezením pohybu nebo bez využitíněkterého ze smyslů.