Matematický klokan

Termín

21. 3. 2014

O soutěži

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A. V kategorii Junior soutěží studenti 1. a 2. ročníků SŠ a kvinty a sexty osmiletých gymnázií, v kategorii Student soutěží studenti 3. a 4. ročníků SŠ a septimy a oktávy osmiletých gymnázií. Kategorie Junior a Student byly zařazeny do programu Excelence středních škol. Soutěžící řeší 24 testových úloh s 5 možnostmi odpovědi, úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle obtížnosti (úlohy za 3, 4 a 5 bodů), maximálně lze získat 120 bodů. Nejlepší řešitelé v ČR v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Výsledky (školní kolo):

Kategorie Junior (účast 29 žáků) – 1. Jokl 1A (47 bodů), 2. – 3. Chvosta 1A, Lukášek M2A

Kategorie Student (účast 23 žáci) – 1. Holínka M4A (51 bodů), 2. – 3. Lamplota M3B, Procházka 3A

Vítězové obdrželi diplomy a drobné ceny.