Školní soutěž dovedností žáků strojních oborů

Ve dnech 1. 4. – 30. 4. 2014 se již tradičně konala školní soutěž dovedností, která byla zaměřena na teoretické znalosti a praktické dovednosti strojního a ručního zpracování kovů. Byla rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Žáci mohli dosáhnout maximálně 200 bodů, tj. 100 bodů z teoretické části a 100 bodů z praktické části. Soutěže se zúčastnili žáci 2. ročníku učebních oborů Strojní mechanik, Obráběč kovů, Nástrojař a 3. ročníku studijních oborů Mechanik seřizovač. Tuto soutěž organizovali za teorii Ing. Dana Brančíková, Ing. Vladimír Volavý, za praxi pan Petr Pavlík, Bc. Karel Pytela, Josef Patočka a Jaroslav Kapoun.

Hodnocení I. Skupiny – strojní obrábění (Obráběč kovů, Mechanik seřizovač)

1. místo Miloslav Macek – MS celkem 177 bodů
2. místo Lukáš Švehla – MS celkem 171 bodů
3. místo Josef Lamplota – MS celkem 161 bodů

Hodnocení II. Skupiny – ruční obrábění (Strojní mechanik, Nástrojař)

1. místo Josef Hudeček – Ná celkem 102 bodů
2. místo Pavel Ryšavý – Ná celkem 87 bodů
3. místo Tomáš Jaroš – SM celkem 80 bodů

Žáci dostali věcné ceny. Všem blahopřejeme a přejeme další úspěchy.

V Brně dne 11. 6. 2014
Ing. Dana Brančíková, předsedkyně PK strojní