Závěrečné zkoušky – náhradní a opravné termíny – prosinec 2014

Třída – obor Písemná zkouška Praktická zkouška z odborného výcviku Ústní zkouška
3B – OB, SM 2. 12. 2014 3.–4. 12. 2014 11. 12. 2014
3C – EMZP 2. 12. 2014 3.–4. 12. 2014 11. 12. 2014
ZC – OB, Ná, SM 2. 12. 2014 3.–4. 12. 2014 11. 12. 2014

Zahájení jednotlivých částí ZZ:

  • Písemná – 7:30 hodin
  • Praktická – 7:00 hodin
  • Ústní – 7:30 hodin

Studijní volno pro všechny obory je v termínu 5.–10. 12. 2014.

Dne 13. 10. 2014

Zpracovala: Ing. Dana Brančíková

Ing. Roman Moliš
ředitel školy