Přední zaměstnavatelé z Jihomoravského kraje a Vysočiny vybrali v hlasování nejlepší střední školy v obou regionech

Brněnská galerie traktorů Zetor hostila setkání s předáváním ocenění DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI a diskuzí zástupců zaměstnavatelů a škol

Atraktivní prostředí Zetor Gallery připomínající tradiční výrobky této světoznámé značky se stalo ve středu 12. listopadu důstojným místem pro vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI. Pořadí ovlivňují samy firmy za použití koeficientu odvozeného od počtu zaměstnanců a ocenění je tak pečetí kvality s potvrzením od významných zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol nabídnou zaměstnání s větší pravděpodobností. Na hodnocení se v obou regionech podílela většina předních firem v čele se společnostmi jako Gumotex, FEI, Penam, či Motorpal. Střední školy jsou vyhlašovány na úrovni krajů, fakulty vysokých škol potom celostátně v rámci ČR. Diskuze mezi nejlépe hodnocenými školami a předními zaměstnavateli se stala dobrou příležitostí k výměně názorů na úroveň spolupráce i pro řadu vzkazů státu a zřizovatelům škol na úrovni kraje ke stále nedokonalému vzdělávacímu systému, což je zároveň jeden z cílů celého projektu.

Pořadí středních škol pro rok 2014 v Jihomo­ravském kraji:

  1. Integrovaná střední škola automobilní, Brno
  2. Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno
  3. Střední průmyslová škola chemická, Brno

Pořadí středních škol pro rok 2014 v kraji Vysočina:

  1. Střední průmyslová škola Třebíč
  2. Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
  3. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Organizátorem a vyhlašovatelem ocenění je Klub zaměstnavatelů ve spolupráci s webem Kampomaturite.cz. Ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák k prvnímu ročníku doplňuje: „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI je nejen značka, která pomůže uchazečům o studium a jejich rodičům v orientaci, kde získat kvalitní vzdělání s vysokou pravděpodobností dobrého zaměstnání, ale také projektem podporujícím orientaci na správné obory a přispívajícím ke zlepšení komunikace mezi školami, jejich zřizovateli a firmami, kterým stále chybí vhodní kandidáti na celou řadu profesí. Připravena je také výměna zkušeností, ale i praktické zapojení odborníků z firem do výuky, či nahlédnutí pracovníků škol, nebo samotných studentů a učňů do výroby“.

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:

Klub zaměstnavatelů o.p.s. – organizátor ocenění Zaměstnavatel roku
Pavel Hulák, ředitel, tel: 604 232 251
mail: pavel.hulak@klubzamestnavatelu.cz , web: www.klubzamestnavatelu.cz